HOME
ADMIN
EMAIL
CONTACT
   
   
 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 4 มิ.ย. 2561
 
 
 
 
  หมวดข่าว :รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2562   3 ม.ค. 2562 76
ข่าวประชาสัมพันธ์   แจ้งประชาสัมพันธ์แบบสำรวจความคิดเห็นผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ภายใต้โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2561    9 พ.ย. 2561 104
ข่าวประชาสัมพันธ์   ช่องทางการติดต่อทาง facebook และ e-mail   24 ต.ค. 2561 86
สขร.   -รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)-   25 มี.ค. 2562 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์รณรงค์การคัดแยกขยะ เพื่อการลด คัดแยกการใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยในชุมชน ภายใต้แผนรณรงค์\"แยกก่อนทิ้ง\"   30 ม.ค. 2562 29
ข่าวประชาสัมพันธ์   จดหมายข่าว อบต.ศรีจุฬา เรื่อง การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2562   3 ม.ค. 2562 26
ข่าวประชาสัมพันธ์   องค์การบริหารส่วนตำบลศรีจุฬา ร่วมสนับสนุนนโยบายการเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม \"น้ำสะอาดไม่ต้องมีแคปซีล\"   7 ธ.ค. 2561 53
ข่าวประชาสัมพันธ์   คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ประจำปี 2561   22 พ.ย. 2561 53
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   22 พ.ย. 2561 27
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข้อมูลสถิติผู้มารับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   22 พ.ย. 2561 43
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเจตนารมย์ผู้บริหาร   22 พ.ย. 2561 28
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561   22 พ.ย. 2561 62
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2561   22 พ.ย. 2561 73
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ อบต.ศรีจุฬา เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น   22 พ.ย. 2561 46
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ อบต.ศรีจุฬา เรื่อง การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม   22 พ.ย. 2561 39
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2561   22 พ.ย. 2561 94
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2561   22 พ.ย. 2561 55
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2561   22 พ.ย. 2561 42
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2561   22 พ.ย. 2561 22
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ. 2561-2564   15 พ.ย. 2561 37
  (1)     2   
 
 
 
 
 
 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลศรีจุฬา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000
โทรศัพท์/โทรสาร : 037-388209
จำนวนผู้เข้าชม 521,873 เริ่มนับ 4 มิ.ย. 2561
จัดทำโดย : NAXsolution.com