หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
   
 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 4 มิ.ย. 2561
 
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2562 ]จ้างเช่าพื้นที่เว็บไซต์ บนอินเตอร์เน็ท (ราคารายปี) จำนวน ๒๕๐๐MB พร้อมลิขสิทธิ์ซอฟแวร์ โปรแกรมระบบการจัดการเว็บไซต์ในเครือข่าย องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ทะเบียนข้อมูลที่ ว1.2975) และค่าธรรมเนียมชื่อเว็บไซต์ (โดเมนเนม) (ราคารายปี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ค. 2562 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 ศูนย์ และเด็กนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล-ประถมศีกษาปีที่ 6 ภายในตำบลศรีจุฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ค. 2562 ]จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดศรีจุฬา จำนวน ๒๕ คน ๆ ละ ๒๐.-บาท/วัน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ ประจำเดือนพฤษภาคม - ตุลาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑๐๑ วัน (เฉพาะวันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ค. 2562 ]จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดบางหอย จำนวน ๒๑ คน ๆ ละ ๒๐.-บาท/วัน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ ประจำเดือนพฤษภาคม - ตุลาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑๐๑ วัน (เฉพาะวันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ค. 2562 ]จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดบางปรัง จำนวน ๒๙ คน ๆ ละ ๒๐.-บาท/วัน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ ประจำเดือนพฤษภาคม - ตุลาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑๐๑ วัน (เฉพาะวันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ค. 2562 ]จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านกำแพงเศียร จำนวน ๑๗ คนๆละ ๒๐.-บาท/วัน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ ประจำเดือนพฤษภาคม - ตุลาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑๐๑ วัน (เฉพาะวันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ค. 2562 ]จ้างบริการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ เสียงตามสาย และหอกระจายข่าวภายในตำบลสรีจุฬา ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2562 - เดือนกรกฎาคม 2562 จำนวน 3 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท รวมเป็นเงิน 27,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ค. 2562 ]ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ค. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 9
 
 
 
 
 
 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลศรีจุฬา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000
โทรศัพท์/โทรสาร : 037-388209
จำนวนผู้เข้าชม 611,860 เริ่มนับ 4 มิ.ย. 2561
จัดทำโดย : NAXsolution.com